Në këtë video Komiteti Shqiptar i Helsinkit prezanton disa nga gjetjet kryesore të monitorimit të procesit të Vettingut për periudhën…
Enjte, 29 Janar 2015 12:56

Reforma në Drejtësi Video

Drejtësia si një element themelor dhe garantues i demokracisë luan një rol thelbësor në mbarëvajtjen e shoqërisë. Po çfarë ndodh…
Enjte, 29 Janar 2015 12:54

Reforma në Drejtësi dhe Korrupsioni

Korrupsioni, si shkaktuesi kryesor i degradimit të sistemit të drejtësisë në Shqipëri, është një ndër problemet kryesore që reforma në…
Reforma në Drejtësi ka për qëllim ngritjen e sistemit të pavarur të drejtësisë nëpërmjet transformimit të mënyrës së qeverisjes së…