Merkure, 17 Tetor 2018 13:20
Vlerëso këtë artikull
(0 votes)

Struktura e Posaçme Kundër Korrupsionit Dhe Krimit Të Organizuar

Struktura e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar është një strukturë kushtetuese e themeluar me nenin 148/dh të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Përveç rregullimit kushtetues kjo si strukturë gjen një rregullim më të detajuar me ligjin nr. 95/2016, datë 6.10.2016 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Institucioneve për të Luftuar Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar”.