Hene, 22 Tetor 2018 15:15
Vlerëso këtë artikull
(0 votes)

Misioni

Neni 179/b i Kushtetutës përcakton se qëllimi i Vetting – ut është “që të garantohet funksionimi i shtetit të së drejtës, pavarësia e sistemit të drejtësisë, si edhe të rikthehet besimi i publikut tek institucionet e këtij sistemi”.