Fillimi i ushtrimit të kompetencave të Këshillit të Lartë Gjyqësor (KLGJ) dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë (KLP) në drejtim të emërimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Gjykatat dhe Prokurorinë e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, përbën një nga fazat më të rëndësishme të krijimit të dy institucioneve kryesore në vend për gjykimin dhe hetimin e veprave penale të korrupsionit dhe krimit të organizuar në nivele të larta. Të dyja organet kanë filluar procedurat për emërimin e gjyqtarëve të Gjykatave të Krimeve të Rënda në Gjykatat e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar (KKKO), si edhe përzgjedhjen e kandidatëve prokurorë në Prokurorinë e Posaçme. Ndërkohë, rol përcaktues do të kenë vendimet e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.…
Marte, 30 Prill 2019 11:17

CSDG: SPAK Info nr.7 – Prill 2019

Këshilli i Lartë i Prokurorisë (KLP) ka miratuar në seancat plenare të datës 15 dhe 25 prill 2019, Raportet për Analizimin e Aftësive Profesionale të 7 prokurorëve, të cilët janë në garë për 15 pozicionet vakante në Prokurorinë e Posaçme. Ngritja në detyrë e kandidatëve do të kryhet nga KLP vetëm pasi ato të kenë kaluar procesin e rivlerësimit dhe të jenë konfirmuar në detyrë. Për këtë arsye, pas vlerësimit të kritereve profesionale të kandidatëve në garë për prokurorë në Prokurorinë e Posaçme, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit (KPK) dhe Kolegji i Posaçëm i Apelimit (KPA) parashikohet të përshpejtojnë procedurat e rivlerësimit për këto prokurorë. Aktualisht, nga 24 prokurorë në garë për ngritje në detyrë në Prokurorinë e Posaçme, vetëm…
Premte, 05 Prill 2019 11:14

CSDG: SPAK Info nr.6 – Prill 2019

Komisioni i Posaçëm i ngritur nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka përfunduar verifikimin e plotësimit të kushteve ligjore për 28 kandidatët për prokurorë në Prokurorinë e Posaçme, duke seleksionuar 25 prokurorë për vazhdimin e garës për ngritje në detyrë në 15 vendet vakante në institucionin kryesor të hetimit për veprat e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Komisioni, i cili ka filluar tashmë nga puna për shqyrtimin e dosjeve të 25 kandidatëve për prokurorë në Prokurorinë e Posaçme, do të bazohet në vlerësimin e dy kritereve kryesore, për të cilat është parashikuar të aplikohet një sistem pikëzimi. Procesi i vlerësimit në Komision është parashikuar të zgjasë 6 javë, specifikisht deri në datën 15 maj 2019. Pas kësaj faze, për vlerësimin…
 Tiranë, më 4 Prill 2019 DEKLARATË PËR SHTYP Organizatat e shoqërisë civile që po monitorojnë ecurinë e reformës në drejtësi dhe aktivitetin e institucioneve të reja të sistemit të drejtësisë, Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH), Instituti i Studimeve Politike (ISP) dhe Qendra për Studimin e Demokracisë dhe Qeverisjes (CSDG) me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, bazuar në rezultatet e deritanishme të procesit të reformës në drejtësi, ndajnë me publikun qëndrimin se: Edhe pse reforma në drejtësi po vijon, ajo ende po zhvillohet me ritme shumë të ngadalta, si përsa i përket procesit të vettingut ashtu edhe ngritjes së institucioneve të reja. Përveç ritmit konstatohet koordinim i pamjaftueshëm ndërinstitucional si dhe në disa elementë ka probleme me nivelin…
“Trupi gjykues i shortuar për këtë qëllim është i përbërë nga Pamela Qirko, komisionere, Lulzim Hamitaj, komisioner dhe Etleda Çiftja, komisionere,” thuhet në njërin prej vendimeve të ndërprerjes së vetingut, të zbardhur nga KPK. Trupa është ngritur më 26 shkurt 2019 dhe do të vendosë për dorëheqjet e subjekteve për një periudhë 1-vjeçare. Vetëm gjatë tre ditëve të fundit kjo trupë gjykuese ka shpallur vendime për 10 subjekte, të cilët janë larguar nga sistemi përgjatë viteve 2017 dhe 2018 për shkak të mbushjes së moshës së pensionit. Ndërkohë, vendimet e zbardhura të enjten u përkasin gjyqtarëve Agim Ferizaj dhe Nazmie Pengili dhe prokurorëve Petrit Qerimi dhe Ylli Dhimitri. Ferizaj, ish-gjyqtar i Apelit të Durrësit e ka humbur statusin e magjistratit…
Shtyhet seanca e 11-të, për marrjen e vulës apostile për disa dokumente në Itali Ka arritur në 11 numri i seancave të zhvilluara në Kolegjin e posaçëm të Apelimit (KPA), ndaj subjektit Edmond Islamaj, gjyqtar i Gjykatës së Lartë. Z. Islamaj u konfirmua në detyrë nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, vendim ky që u apelua nga Komisioneri Publik në KPA. Hedhja e shortit për caktimin e trupit gjykues në KPA, daton 8 muaj më parë, përkatësisht në datën 23.07.2018, ndërsa seanca e parë është mbajtur me 12 nëntor të vitit të shkuar. Që nga ajo ditë ka pasur shtyrje të njëpasnjëshme, kryesisht për t’i dhënë kohë subjektit që të paraqesë dokumentat që justifikojnë shpenzimet e udhëtimeve të tij jashtë…
Kolegji i Posaçëm i Apelimit vendosi sërish për shtyrjen e seancës me subjekt të rivlerësimit Znj. Alma Brati Të hënën datë 25 Mars 2019, u zhvillua në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit seanca gjyqësore e Znj Alma Brati, Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.Kryetarja e trupit gjykues në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit (KPA) në çelje të seancës referoi vendimet e ndërmjetme të marra në seancën e kaluar. Më pas, seanca vijoi me vënien në dispozicion të 2 kopjeve të rezultateve të analizës financiare të kryer nga Njësia e Shërbimit Ligjor pranë KPA-së, për palët (subjektin e rivlerësimit dhe për komisionerin publik). Komisioneri Publik pas marrjes së materialit kërkoi shpjegime nga trupi gjykues mbi metodologjinë e përdorur dhe arritjen…
Shumica e të rinjve që morën pjesë në takimin informues për reformën në drejtësi në bibliotekën e qytetit të Beratit, kur u pyetën nëse kanë në plan të largohen nga Shqipëria kur të mbarojnë shkollën, ngritën dorën për të thënë “po”. Ata thanë se nuk shikojnë përspektivë në vendin e tyre dhe nuk kanë shpresë. Mungesa e drejtësisë ka qenë një nga kontribuesit e mëdhenj në vrasjen e shpresës së të rinjve. Drejtuesi i organizatës Forumi i Mendimit të Lirë, Mentor Kikia, tha se është pikërisht një sistem drejtësie i mangut, i paaftë apo i korruptuar, që ka kontribuar në një luftë jo efikase ndaj korrupsionit dhe kriminalitetit. Ajo që ka dalë në sipërfaqe deri tani, nga procesi i vetingut,…
Këshilli i Emërimeve në Drejtësi shpalli të enjten listën e kandidatëve për postin e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, një institucion i ri i krijuar nga reforma kushtetuese, i cili ende nuk është ngritur. Lista me 13 kandidatë mbizotërohet nga persona me poste në qeveri apo pranë saj, avokatë, kandidatë që kanë mbajtur detyra në qeverinë e djathtë dhe disa kandidatë nga shoqëria civile. “Në përfundimit të afatit të caktuar të shpalljes “Për hapjen e Procedurës së Aplikimit në Pozicionin Vakant Inspektor i Lartë i Drejtësisë”, Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, pasi ka administruar dokumentacionin e kandidatëve që kanë shprehur interes për këtë pozicion, bën publike listën e kandidatëve”, thuhet në njoftimin për shtyp të KED. KED do duhet pas…
Një duzinë raportesh të Drejtorisë së Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar, DSIK, të cilat hedhin dritë mbi kompromentimin e figurës së gjyqtarëve dhe prokurorëve u mënjanuan nga debati gjyqësor në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit-praktikë kjo e kritikuar nga ekspertë dhe monitorues të procesit të vetingut në Shqipëri. Raportet reflektojnë informacione të agjencive të inteligjencës për raste të dyshuara korruptive apo kontakte të papërshtatshme me personazhe të krimit të organizuar, por mbetën jashtë procesit për shkak të vendimeve të KPK-së për t’i mbyllur hetimet kryesisht mbi kriterin e pasurisë. Në shtator 2018 dhe janar 2019, DSIK deklasifikoi pjesërisht ose plotësisht dhjetra raporte të subjekteve të rivlerësimit, mes të cilave edhe vlerësime të “pastërtisë së figurës” për gjyqtarë dhe prokurorë që…