CSDG: SPAK Info Nr.3 – Shkurt 2019

Marte, 05 Shkurt 2019 11:28
Vlerëso këtë artikull
(0 votes)

Muaji shkurt është afati i fundit ligjor për ngritjen dhe funksionimin e Gjykatave të Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar (KKKO), brenda të cilit duhet të përfundojë emërimi i gjyqtarëve të Gjykatës së Shkallës së Parë dhe Apelit për Krime të Rënda si edhe të fillojë ushtrimi i kompetencave të Gjykatës së Shkallës së Parë dhe Apelit kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar.

Megjithëse procedurat për caktimin e përkohshëm të gjyqtarëve pranë Gjykatave së Posaçme KKKO kanë filluar nga KLGJ që në fund të muajit dhjetor 2018, dhe pavarësisht se Komisioni i Pavarur i Kualifikimit (KPK) ka filluar procedurat e rivlerësimit për të gjithë gjyqtarët e Gjykatave  të Krimeve të Rënda, ende nuk ka një vendim apo prononcim zyrtar lidhur me procesin e emërimit të përkohshëm të gjyqtarëve të Gjykatave të Krimeve të Rënda në Gjykatat e Posaçme.

Ndërkohë Këshilli i Lartë i Prokurorisë (KLP), pas përfundimit të afatit të aplikimit të prokurorëve në Prokurorinë e Posaçme në datën 6 shkurt 2019, vendosi një zgjatje kohore deri në datën 21 Shkurt 2019, duke shtyrë në këtë mënyrë edhe emërimin e prokurorëve në Prokurorinë e Posaçme, i parashikuar të përfundonte brenda dy muajve nga krijimi i KLP-së.

Pjesa më e madhe e prokurorëve, të cilët kanë aplikuar për të qenë anëtarë të Prokurorisë së Posaçme përbëhet nga prokurorë aktualë të Prokurorisë për Krime të Rënda. Ndërkohë, pavarësisht se thuajse për të gjithë kandidatët të cilët kanë aplikuar në fazën e parë për prokurorë në Prokurorinë e Posaçme ka filluar procesi i rivlerësimit nga KPK, vetëm 3 prej tyre janë konfirmuar tashmë në detyrë.

SPAK Info 3 informon mbi ecurinë e emërimit të gjyqtarëve në Gjykatat e Posaçme si dhe mbi ecurinë e procesit të aplikimeve të prokurorëve në Prokurorinë e Posaçme.

Lexoni më shumë duke klikuar në linkun më poshtë.

SPAK Info 3