CSDG: SPAK Info nr. 10 – Korrik 2019

Hene, 15 Korrik 2019 11:25
Vlerëso këtë artikull
(0 votes)

Këshilli i Lartë i Prokurorisë zhvilloi gjatë muajit korrik 2019 intervistimin e kandidatëve për prokurorë në Prokurorinë e Posaçme. 22 kandidatët u ndanë sipas një rendi emëror në përputhje me kalendarin e intervistave, ndërkohë që ky proces zhvillua me pjesëmarrjen e përfaqësuesve dhe ekspertëve ndërkombëtarë të misioneve EURALIUS dhe OPDAT.

Intervistat u regjistruan nga komisioni me audio dhe video me qëllim vënien në dispozicion të të intervistuarve për çdo ankimim të mundshëm. KLP publikoi në faqen e Këshillit intervistat e kandidatëve për SPAK vetëm në pjesën e prezantimit të shprehjes së interesit motivacionit të kandidatëve për të qenë pjesë e strukturës së SPAK.

Në të njëjtën kohë, procesi i intervistave të kandidatëve nuk ka kaluar pa vështirësi, të cilat kanë konsistuar kryesisht në keqkuptimin e kërkesave të Rregullores nga disa prej kandidatëve, duke sjellë edhe përjashtim e menjëhershëm të tyre nga gara dhe për rrjedhojë penalizimin e tyre.

Pavarësisht mos renditjes së këtyre kandidatëve në listën përfundimtare të KLP-së, nevojat dhe struktura e ardhshme e Prokurorisë së Posaçme, të cilat do të përcaktohen nga drejtuesi i këtij organi pas fillimisht të ushtrimit të veprimtarisë nuk përjashton mundësinë e ri-kandidimit të tyre në këtë institucion.

Në 12 korrik, KLP miratoi listën me renditjen e 15 kandidatëve për prokurorë në Prokurorinë e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, bazuar në kriteret, aftësitë profesionale, duke përfshirë hetimin e çështjeve të rëndësishme dhe kontributin që secili prej kandidatëve ka dhënë në sistemin e drejtësisë.

Pavarësisht përfundimit të këtij procesi dhe renditjes së kandidatëve, për të kryer emërimin përfundimtar të 15 prokurorëve në Prokurorinë e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, KLP duhet të ketë edhe konfirmimin e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe Kolegjit të Posaçëm të Apelimit.

SPAK Info Nr. 10, përshkruan procesin e intervistave dhe renditjes së kandidatëve prokurorë për ngritje në detyrë në Prokurorinë e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ky numër trajton gjithashtu rolin e vendimeve të KPK dhe KPA në emërimin e prokurorëve dhe gjyqtarëve në organet e reja të drejtësisë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar.

Lexoni më shumë duke klikuar në linkun më poshtë.

SPAK Info 10