CSDG: SPAK Info nr.7 – Prill 2019

Marte, 30 Prill 2019 11:17
Vlerëso këtë artikull
(0 votes)

Këshilli i Lartë i Prokurorisë (KLP) ka miratuar në seancat plenare të datës 15 dhe 25 prill 2019, Raportet për Analizimin e Aftësive Profesionale të 7 prokurorëve, të cilët janë në garë për 15 pozicionet vakante në Prokurorinë e Posaçme.

Ngritja në detyrë e kandidatëve do të kryhet nga KLP vetëm pasi ato të kenë kaluar procesin e rivlerësimit dhe të jenë konfirmuar në detyrë. Për këtë arsye, pas vlerësimit të kritereve profesionale të kandidatëve në garë për prokurorë në Prokurorinë e Posaçme, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit (KPK) dhe Kolegji i Posaçëm i Apelimit (KPA) parashikohet të përshpejtojnë procedurat e rivlerësimit për këto prokurorë.

Aktualisht, nga 24 prokurorë në garë për ngritje në detyrë në Prokurorinë e Posaçme, vetëm 4 prej tyre janë konfirmuar me vendim të formës së prerë nga KPK, vendimet e 2 prej të cilëve janë ankimuar në KPA. Për të gjithë kandidatët e tjerë kanë filluar procedurat e rivlerësimit sipas shorteve respektive dhe në kuadër të rivlerësimit me përparësi, pritet përfshirja e tyre në kalendarin e seancave dëgjimore.

Anëtarët e Komisionit të KLP-së për Vlerësimin e Veprimtarisë Etike dhe Profesionale janë angazhuar në drejtim të përshpejtimit dhe prioritarizimit lidhur me procesin e vlerësimit të aftësive profesionale edhe për prokurorët e tjerë kandidatë në Prokurorinë e Posaçme.

Spak Info 7 përshkruan në mënyrë të përditësuar ecurinë e vlerësimit të aftësive profesionale kandidatëve për ngritje në detyrë në Prokurorinë e Posaçme si edhe rivlerësimin me përparësi nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit dhe Kolegji i Posaçëm i Apelimit.

Lexoni më shumë duke klikuar në linkun më poshtë.

SPAK Info 7