Reforma në Drejtësi - Raportim mbi procesin e vettingut në Parlamentin Evropian.

Enjte, 21 Mars 2019 16:10
Vlerëso këtë artikull
(0 votes)

Rezultatet e deritanishme të procesit të vettingut, sipas përfaqësuesit të Vëzhguesve të Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit janë:

111 çështje të shqyrtuara në shkallë të parë, 18 prej tyre janë në fazën e shqyrtimit të tyre në apel;

48 vendime të konfirmimit në detyrë;

46 vendime shkarkimi (gati gjysma) dhe 17 raste dorëheqjesh të gjyqtarëve dhe prokurorëve;

Gjykata Kushtetuese, e cila duhet të kishte 9 anëtarë, ka vetëm një anëtar në detyrë të konfirmuar, ndërkohë që 8 janë shkarkuar (ose larguar);

Gjykata e Lartë që duhet të kishte 18 anëtarë, ka vetëm 3 anëtarë të konfirmuar në detyrë, ndërkohë që pjesa tjetër janë shkarkuar (larguar).

https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20190318-1500-COMMITTEE-AFET-LIBE&fbclid=IwAR0YZySDGJuS9cOSPGNqVClZr63IQGCIbIEpCAnb5r4QYrYaLiYiyeOM34g