KShH: Ecuria e procesit te vettingut 01/02/2018 - 31/01/2019

Premte, 15 Shkurt 2019 15:50
Vlerëso këtë artikull
(0 votes)

- Sa është numri i gjyqtarëve dhe prokurorëve që kanë kaluar shkallën e parë të vettingut?
- Sa është numri i gjyqtarëve dhe prokurorëve që kanë dhënë dorëheqjen?
- Sa është numri i gjyqtarëve dhe prokurorëve që do të vazhdojnë detyrën?
- Sa është numri i gjyqtarëve dhe prokurorëve të shkarkuar?
- Cili ka qenë shkaku kryesor i shkarkimeve?
- Si janë vlerësuar nga KPK anëtarët e institucioneve të reja të drejtësisë?
- Sa prej subjekteve kanë ushtruar të drejtën e ankimimit?
- Si është vlerësuar vendimarrja e KPK-së nga ana KPA?

https://my.visme.co/projects/q6rpg3y9-te-dhena-statistikore-mbi-ecurine-e-vettingut-per-periudhen-1-shkurt-2018-31-janar-2019-2#.XGVuaqIcXdY.facebook