Merkure, 17 Tetor 2018 13:16
Vlerëso këtë artikull
(0 votes)

Komisioni i Emërimeve në Drejtësi


Përbërja KED

KED është organ kolegjial me 9 (nëntë) anëtarë. Dy prej tyre janë anëtarë të Gjykatës Kushtetuese. Një anëtar është gjyqtar i Gjykatës së Lartë. Një anëtar është prokuror në Prokurorinë e Përgjithshme. Dy anëtarë janë gjyqtarë nga gjykatat e apelit. Dy anëtarë janë prokurorë nga prokuroritë pranë gjykatave të apelit. Anëtari i nëntë është gjyqtar nga gjykatat administrative.