Merkure, 17 Tetor 2018 13:06
Vlerëso këtë artikull
(0 votes)

Inspektorati i Lartë i Drejtësisë

Detyrat e ILD

ILD është një ndër organet kryesore të qeverisjes së sistemit të drejtësisë. Detyrat (kompetencat) e ILD përfshijnë:

1. Verifikimin e ankesave të personave fizikë ose juridikë ndaj gjyqtarëve, prokurorëve, anëtareve të Këshillit të Lartë të Drejtësisë dhe anëtarëve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë;

2. Hetimin administrativ me nismë rreth shkeljeve të pretenduara disiplinore të gjyqtarëve, prokurorëve, anëtareve të Këshillit të Lartë të Drejtësisë dhe anëtarëve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë;

3. Inspektime të gjykatave dhe të zyrave të prokurorisë për të kontrolluar mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të tyre.